HLAS RTVS – hlas tvorcov

HLAS RTVS je výzva televíznych a rozhlasových tvorcov k ministerke kultúry Mgr. Natálii Milanovej, k politikom, k odborníkom z mediálnej oblasti a k širokej verejnosti, ktorá si za svoje peniaze zaslúži kvalitnú a profesionálnu verejnoprávnu inštitúciu.

Považujeme za dôležité, aby pred verejnosťou zaznel aj hlas tvorcov, ktorí v RTVS, alebo pre RTVS pracujú, ktorí situáciu v RTVS dobre poznajú, a ktorým na budúcom smerovaní RTVS záleží. Chceme takto vyjadriť náš spoločný záujem o dôslednú a profesionálnu reformu RTVS.

VÝZVA

Hlas RTVS je otvorená iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k postupnej transformácii RTVS na zodpovednú, dobre hospodáriacu, transparentnú, flexibilnú a tvorivú inštitúciu.
RTVS má v podstate dve základné úlohy. Starať sa o archív, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva a vytvárať nové programy. Všetky ostatné činnosti by mali byť týmto dvom podriadené.

Aj my, ľudia, profesionáli pracujúci pre RTVS v internom alebo externom stave, chceme, aby náš hlas zaznel v diskusii o jej budúcom smerovaní. Na RTVS nám záleží. Považujeme ju za významnú inštitúciu, ktorá má potenciál dôstojne plniť svoje zákonné poslanie, verejnoprávnu službu spoločnosti.

Zverejnené: 1.6.2020

Viac info

HLAS RTVS – DRUHÝ KROK

Diskusia, forma a cieľ.

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení signatári výzvy HLAS RTVS.

Radi by sme zrealizovali ďalší krok našej iniciatívy, ktorý sme už stručne avizovali.

Chceme vytvoriť priestor pre vaše postoje a myšlienky, ktoré by mali na konci dňa pomôcť ku kvalitnej reforme RTVS. Budeme veľmi radi, keď zaznie aj váš hlas, váš názor, postoj či myšlienka. Považujeme za dôležité, aby sa ľudia združení okolo médií k tejto téme otvorene vyjadrovali. Veríme v poctivú demokratickú diskusiu. Iba prostredníctvom otvorenej komunikácie môžeme spoznať rôzne vnímania reality, nájsť ich prienik a vo finále vytvoriť všeobecne posilňujúci hodnotový konsenzus. Veríme, že sa nám aj touto formou podarí vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú vývoj v RTVS sledovať a rôznou formou na ňom participovať.

Zverejnené: 1.7.2020

Viac info