HLAS RTVS – hlas tvorcov

HLAS RTVS je výzva televíznych a rozhlasových tvorcov k ministerke kultúry Mgr. Natálii Milanovej, k politikom, k odborníkom z mediálnej oblasti a k širokej verejnosti, ktorá si za svoje peniaze zaslúži kvalitnú a profesionálnu verejnoprávnu inštitúciu.

Považujeme za dôležité, aby pred verejnosťou zaznel aj hlas tvorcov, ktorí v RTVS, alebo pre RTVS pracujú, ktorí situáciu v RTVS dobre poznajú, a ktorým na budúcom smerovaní RTVS záleží. Chceme takto vyjadriť náš spoločný záujem o dôslednú a profesionálnu reformu RTVS.

VÝZVA

Hlas RTVS je otvorená iniciatíva, ktorej cieľom je prispieť k postupnej transformácii RTVS na zodpovednú, dobre hospodáriacu, transparentnú, flexibilnú a tvorivú inštitúciu.
RTVS má v podstate dve základné úlohy. Starať sa o archív, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva a vytvárať nové programy. Všetky ostatné činnosti by mali byť týmto dvom podriadené.

Aj my, ľudia, profesionáli pracujúci pre RTVS v internom alebo externom stave, chceme, aby náš hlas zaznel v diskusii o jej budúcom smerovaní. Na RTVS nám záleží. Považujeme ju za významnú inštitúciu, ktorá má potenciál dôstojne plniť svoje zákonné poslanie, verejnoprávnu službu spoločnosti.

Slovenská televízia a Slovenský rozhlas si od svojho vzniku v roku 1991 hľadajú cestu, ako sa stať modernými a ideologicky nezávislými, rovnako ako stále hľadajú uspokojivý model svojho financovania.

V súčasnosti RTVS, ako celok reprezentujúci od roku 2011 obe predtým nezávislé inštitúcie, funguje z viacerých zdrojov. Z tzv. koncesionárskych poplatkov - úhrady za služby RTVS, z príjmov z reklamy, prípadne z iných hospodárskych činností, a z transferov zo štátneho rozpočtu formou Zmluvy so štátom. Bez tohto transferu je RTVS chronicky nedofinancovaná. Koncesie sú často predmetom politického populizmu, reklama je obmedzená zákonom, iné hospodárske činnosti, ako napríklad odpredaj majetku RTVS, majú často nejasné pozadie. Transfer peňazí formou Zmluvy so štátom vystavuje televíziu potrebe uchádzať sa o sympatie politikov, v tomto prípade najmä Ministerstva kultúry a Ministerstva financií. Vytvára to stav podriadenosti voči aktuálnej vláde, potrebu taktizovať na politickej mape krajiny.

Tento stav je, podľa nás, ďalej neudržateľný. Je nevyhnutné nastaviť nový, stabilný a od svojvôle politikov odpojený model financovania RTVS.

Svojím hlasom sa pripájame k potrebe vykonať v RTVS hĺbkový audit, ktorý jediný môže nájsť komplexnú a objektívnu odpoveď na otázku, či sa so zdrojmi RTVS hospodárilo a hospodári dobre. Audit musí byť nestranný, objektívny a spravodlivý. Nemal by byť len účelovým aktom na ceste k spochybneniu súčasného vedenia. Pre budúcnosť bude veľmi dôležité vedieť, kam smerovali zdroje RTVS, či ich distribúcia bola férová, zodpovedná a efektívna. Len z takejto analýzy, ktorá by mala pokryť minimálne dve posledné volebné obdobia riaditeľov RTVS, môže vzniknúť objektívne poznanie situácie. Takéto poznanie môže byť kľúčové pre ďalšiu transformáciu inštitúcie. Za zdroje RTVS považujeme ľudí, technické vybavenie, archív, administratívne zázemie, priamu finančnú hotovosť, teda všetky prvky, ktorými RTVS aktuálne disponuje a sú potrebné pre tvorbu audiovizuálnych hodnôt.

Počas svojej histórie bola STV a neskôr RTVS často vystavovaná atakom politikov, bola riadená a spravovaná širokým spektrom viac, či menej kompetentných riaditeľov a ich tímov. Fluktuácia na poste riaditeľa, ktorá bola najmä v minulosti enormná, sa negatívne premietla do atmosféry v televízii, v ktorej boli interní a externí pracovníci RTVS vystavení latentnej hrozbe straty práce. Je preto nevyhnutné prijať takú formu voľby riaditeľa RTVS, ktorá túto funkciu stabilizuje, odpolitizuje a umožní voľbu všeobecne akceptovaného nezávislého profesionála zorientovaného v mediálnej oblasti.
Pre každé vedenie RTVS by však mali byť úplnou samozrejmosťou niektoré atribúty. Otvorenosť, transparentnosť, predvídavosť, včasnosť a koncepčnosť vo vnútorných procesoch RTVS, ako aj smerom k externému prostrediu.

Chceme pracovať v prospech apolitickej RTVS. Je potrebné vytvoriť pre spravodajské tímy a všeobecne žurnalistov pracujúcich pre RTVS dostatočné právne záruky, ktoré im budú garantovať autonómnosť a nezávislosť. Investigatívne relácie RTVS musia získať adekvátnu ochranu pred zásahmi ako zvonku, tak i zvnútra. Vnútorná ochrana sa musí realizovať jasnými smernicami, kto a za akých okolností môže vstupovať do korekcie autorských obsahov vytvorených autonómnymi tvorcami, novinármi v RTVS.

Záleží nám na kvalitnej starostlivosti a rozvoji archívu RTVS, ktorý patrí ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska. Správa archívu RTVS patrí medzi dve základné prioritné činnosti rozhlasu a televízie. Z toho do budúcnosti vyplýva potreba archívnu činnosť adekvátne personálne a finančne zabezpečiť.

Veríme, že zmenená spoločensko-politická situácia vytvorí predpoklady pre kvalitnú reformu verejnoprávnej RTVS a vznikne tiež priestor na jasné definovanie verejného záujmu v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania na Slovensku. Môžeme sa rozchádzať v predstavách, ako tieto zmeny konkrétne realizovať. Všetkých nás však spája záujem vybudovať stabilnú a modernú inštitúciu, ktorá je pripravená prispieť k rozvoju Slovenskej republiky, ako vzdelanej, férovej a kultúrnej krajiny. Hlas RTVS musí zaznieť.

My, tvorcovia televízneho a rozhlasového obsahu, ponúkame kompetentným pomocnú ruku pri riešení vyššie uvedených výziev.

Filip Fabián, režisér; Peter Pokorný, režisér; Robert Valovič, dramaturg RTVS; Jana Pifflová Španková, scenáristka, zdravotnícka redaktorka; Ondrej Starinský, šéfdramaturg RTVS; Matej Novák, dramaturg RTVS; Alena Viteková, dramaturg RTVS; Janka Kalná, dokumentarista RTVS; Vlasta Ruppeldtová, dramaturg RTVS; Robo Benkovits, kameraman; Jana Durajová, režisérka; Ľubo Bajaník, moderátor RTVS; Viera Okatá, výkonný producent RTVS; Braňo Gotthardt, strihač; Tomáš Kaminský, dramaturg; Roman Dao Tuan, strihač RTVS; Milan Cmarko, strihač RTVS; Maroš Šlapeta, producent, strihač; Juraj Strelec, majster zvuku RTVS; Diana Fabiánová, režisérka; Peter Mistrík, majster zvuku; Alexandra Jonášová, strihačka; Ján Kász, kameraman; Klára Jašková, majsterka zvuku; Jaroslava Roguľová, scenáristka; Tomáš Kaminský, kreatívny producent; Roman Brat, dramaturg; Michal Pusztay, dramaturg RTVS; Peter Poch, producent; Ivo Hlaváček, dramaturg; Jana Bučka, Režisérka; Michal Fulier, Kameraman; Miroslava Tomaníková, dramaturg RTVS; Milan Homolka, režisér; Tomáš Pašteka, režisér; Katarína Vargová, dramaturgička RTVS; Tony Gaal, scenárista, dramaturg; Martin Hasák, hudobný skladateľ, režisér; Soňa Maletz, Režisér; Michaela Danišová, Učiteľka; Adela Kovářová, Stážista na Oddelení dokumentácie a informačných služieb Slovenského centra dizajnu; Soňa Gyarfašová, redaktorka publicistiky a scenáristka; jan hetes, producent; Marek Kuboš, realizátor; Roman Szorad, študent; Anna Fifiková, Dramaturgička, scenáristka; Laura Siváková - Paššová, scenáristka a režisérka; Peter Nôta, Kameraman, publicista, producent; Erik Tomásch, pracovník v školstve; Miroslav Frindt, moderátor RTVS; Nikita Slovak, Režisér; Martin Tokar, režisér; IGOR Resovsky, Strih; Otakar Horák, novinár; Jana Gombiková, scenáristka; Ľubo Belák, reziser, producent, editor; Alena Kredátus Čierna, dramaturg RTVS; Rozália Vlasková, redaktorka, dramaturgička; Marian Villaris, reziser, nezavisly producent; Nikolina Urbančíková, dôchodkyňa; Gabriela Pirošková, dramaturgička, redaktorka, moderátorka; Marek Godovič, dramaturg, divadelný kritik; Viktor Pamula, študent; Barbora Gvozdjáková, filmová publicistka; Zuzana Olešová, dramaturgička; Tomáš Bartoněk, moderátor, redaktor; Mária Hejtmánková, PR manažérka; Peter Mojžiš, majster zvuku, vysokoškolský pedagóg; Soňa Weissová, redaktorka zahraničného spravodajstva; Adrián Pócs, Bankár; Peter Malec, Scenárista; Fedor Bartko, Scenárista a režisér; Eve Mravcova, Veduca vydania Radiožurnálu; Anna Grusková, Režisérka; Eva Filová, filmová historička a pedagogička; Tatiana Javorková, Vedúca výrobného štábu; Jarmila Mančušková, režisérka; ivan kovac, senior; Rado Dubravsky, Strihač; Kateřina Javorská, Scenáristka a vysokoškolská pedagogička; Boris Rizman, Prevádzkovateľ Rómskej tekevizie; Gerhard Hadi, Redaktor národnostného vysielania; Peter Važan, režisér; Magda Kmeťková, scenáristka a režisérka; Simona Petrík, Politička; Veronika Valkovičová, Výskumníčka; Mária Boďová, Dokumentárna režisérka; Mária Šnircová, dramaturg; Jakub Hraník, 2nd Assistant Camera; Martin Juríček, technik - digitalizácia; Daniel Kotuľak, dokumentarista - archív; Milan Ulehla, Osvetlovač; Martin Straka, Kameraman; Marián Chudovský, režisér; Alena Šichmanová, strih; Martin Chrastina, Technik - digitalizacia; Richard Ulehla, Osvetlovač; Roman Zechmeister, Osvetlovač; Eva Pavlíková, Dramaturgička Dámskeho klubu; Ján Uličiansky, kreatívny producent; Martina Holocsyová, dokumentarista-archív; Vladislava Sárkány, režisérka; Filip Homolka, Kameraman; Peter kováčik, režisér, pedagóg; Zuzana Cséplö, Strihačka; Lukáš Sigmund, scenársita; Oľga Besedová, dokumentarista RTVS; Štefan Rajtár, dramaturg; Martin Kuštek, bývalý redaktor RTVS; Martina Tužinčinová, Marketer; Ivana Sujová, scenáristka; Zuzana Uličianska, kultúrna manažérka; Tomáš Pustai, Filmový technik; Eduard Danis, osvetlovac; Milan Antonič, emeritný archivár STV - RTVS; Mgr.Ľubomír Vladár, kameraman, režisér; Andrej Kolenčík, režisér; Jana Mikitková, divadelná režisérka a dramaturgička; Pavlína Morháčová, Grafická dizajnérka; Zuzana Adamkovičová, redaktorka Rádia Devín; Silvia Zvarová, redaktorka Rádia Devín; Miriam Petráňová, režisérka a fotografka; Kristina Siroka, Psychologicka; Daniela Bíliková, archivár RTVS; Jozef Guláš, kameraman; Patrick Marco Boško, Osvetlovač; Marek Majzún, Osvetlovač; Daniel Modrovský, predseda Slovenského syndikátu novinárov; Helena Krausová, vedúca výrobného štábu, v súčasnosti technik záznamu; Anton Šulík, Režisér; Magdaléna Glasnerová, Dramaturgička RTVS; Michal Kletečka, kameraman; Igor Derevenec, Art director; Marián Luha, šéfredaktor Mediahub.sk; Igor Boháč, dôchodca, emeritný vysokoškolský pedagóg; Martin Kopáčik, Analytik; Michal Ďuriš, herec, moderátor; Barbora Hrínová, scenáristka; Simona Hrušovská, producentka; Bibiana Haynes, Customer care advisor; Tomáš Hulík, kameraman, producent; Kamil Mikulčík, Herec, hudobník; Peter Štolc, softvérový inžinier; Gregor Mareš, Moderátor; Juraj Lihosit, režisér; Simona Prokopec Fochlerová, editorka prúdového vysielania Rádia DEVÍN; Andrea Makýšová Volárová, redaktorka Rádia Devín; Patrik Lančarič, režisér; Alex Kmeť, kreatívny producent; Peter Osuch, režisér; Soňa Horňáková, hudobná redaktorka- moderátorka( Rádio Devín); Štefan Daniel, Hlavný osvetlovač; Roman Buocik, kameraman; Mário Kičák, kameraman; František Palonder, režisér; Branislav Rózsa, Hlavný osvetľovač; Tereza Simanová, dramaturgička; Boris Kadraba, Hlavny osvetlovač; Ľubomír Fifik, režisér, scenárista, pedagóg; Jozef Hardoš, kameraman-vysokoškolský pedagóg; Martin Rau, kameraman; Dorota Zacharová, Filmový VoD distributor; Štefan Švec, strihač, pedagóg; Roman Vajda, kameraman; Nada Albertova, kostymérka, stylistka; Vlado Mudrík, Kameraman; Alexander Alfonz, Kameraman RTVS; Maria Dubayová, režiser, kameraman; Matej Šalko, kolorista; Martin Valkovič, skenerista; Martin Roller, majster zvuku; Miroslav Rau, Kameraman; Peter Hledík, filmový režisér, scenárista; Anna Bakošová, retušérka, kolorista; Gábor Urbančok, kameraman; Monika Lošťáková, produkcia; Ivo Hlaváček, dramaturg; Matej Novák, Dramaturg; Ondrej Starinský, šéfdramaturg; Daniel Kotuľak, dokumentarista - archív; Gabriela Pirošková, redaktorka, dramaturgička, moderátorka; Janka Kalna, Dokumentarista; Igor Leicht, kameraman; Magdaléna Glasnerová, dramaturg RTVS; Richard Krivda, kameraman;

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu.

Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si no-reply@hlasrtvs.sk do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.